კურსდამთავრებულები

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ კურსდამთავრებულთა სია. მოცემული დოკუმენტაცია შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა დოკუმენტი არის სათანადოდ დაცული.

იმ პირებს რომელბსაც სურთ, რომ ჰქონდეთ წვდომა აღნიშნულ დოკუმენტაციასთან მიმართეთ ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ადმინისტრაციას.

 

მისამართი: ბათუმი. შალვა ინასარიძის ქ. N29.

info@mtc-anri.edu.ge

Facebook: Batumi High Maritime Engineering School ANRI, LLC