GE|EN

შეხვედრა გაიმართა მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის ინსტრუქტორებთან

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი  ანრის ადმინისტრაციის შეხვედრა გაიმართა მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის ინსტრუქტორებთან. 
შეხვედრაზე განხილული იყო ინსტრუქტორთა საჭიროების კვლევის შედეგები, შეჯამდა 2021 წლის მოღვაწეობა და დაიგეგმა ახალი ღონისძიებები.