GE|EN

დღეს პატივი მივაგეთ დაღუპულ მეზღვაურთა ხსოვნას

დღეს პატივი მივაგეთ დაღუპულ მეზღვაურთა ხსოვნას ანატოლი კაჭარავას ხსოვნის თაოსნობით. ორგანიზატორები იყვნენ მეზღვაურთა პროფკავშირები და და უმაღლესი საზღვაო სასწავლებელი "ანრი"