GE|EN

ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) ტრენინგი

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ორგანიზებული მ/წ 6 თებერვლიდან 8 თებერვლის ჩათვლით, ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) ტრენინგი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების აუდიტთან დაკავშირებით (IMSAS).
ტრენინგს ესწრებოდა ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი რუსუდან დიასამიძე.