14, აგვისტო 2019

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი ახორციელებს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებულ გადამზადების პროგრამას

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 2019 წლის 14 აგვისტოდან ახორციელებს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებულ გადამზადების პროგრამას: „გემის კვების ბლოკში მომსახურე პერსონალის მომზადება / Training of Personnel Serving in Galley“.

პროგრამის ხანგრძლივობაა 15 დღე, საფასური შეადგენს 800 ლარს.

წარმატებით გავლის შემდეგ სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაიცემა სერტიფიკატი MLC 2006 A 3.2 სტანდარტის შესამაბისად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: (+995) 579 23 44 99